Aanmelden | Inloggen
Postcode/Woonplaats        

Selecteer een massagevorm:

Zoek op trefwoord:


Disclaimer


1.1. Boekeenmassage.nl heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.


1.2. Boekeenmassage.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade of andersoortige gevolgen welke voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of niet beschikbaar zijn van informatie op deze site. Boekeenmassage.nl geeft nadrukkelijk geen advies en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik noch door de onmogelijkheid van gebruik van deze website. Boekeenmassage staat er met name niet voor in dat de diensten in alle gevallen ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van virussen, trojans en andere fouten en gebreken en dat derden van de diensten geen onrechtmatig gebruik zullen maken.


1.3. De website www.boekeenmassage.nl bevat verwijzingen door middel van links naar websites van derden. Wij hebben de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk gekozen. Boekeenmassage.nl kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. Boekeenmassage.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik noch door de onmogelijkheid van gebruik van websites en/of diensten van derden.


1.4. De consument en de gebruiker van de website www.boekeenmassage.nl is aansprakelijk voor al het gebruik dat hij of zij van de diensten maakt. Hij of zij vrijwaart Boekeenmassage.nl volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat van de diensten wordt gemaakt.


1.5 Boekeenmassage.nl is rechthebbend auteur van de teksten en foto's op deze site. De informatie die op deze site staat mag alleen voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik vrij verspreid worden, mits voorzien van bronvermelding.

 

1.6  Boek een massage maakt gebruik van Google als extern advertentiebedrijf om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan deze site en andere sites op internet. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat Google deze informatie gebruikt, gaat u dan naar het privacybeleid van Google.